Lea-Artibai Ostalari eta Jatetxeentzako ezohiko laguntzak - EREMU GORRIAK

 COVID-19a dela eta Lea-Artibaiko ostalari eta jatetxeentzako laguntzak - EREMU GORRIAK

LAGUNTZA BERTAN BEHERA GERATZEN DA, LAGUNTZAREN XEDEA EZ DENEZ BETETZEN, ESTABLEZIMENDUEK EZ BAITUTE ZARRATZEKO AGINDURIK BETE BEHAR. 

Laguntzaren oinarriak: Eskuratu hemen

  • Onuradunak
    • Laguntza hauen onuradun izango dira Lea Artibaiko eskualdeko ostalaritza- eta sukaldaritza-establezimenduetako titularrak, pertsona fisikoak zein juridikoak izan, baldin eta 40/2020 eta 01/2021 Dekretuetan eta ondoriozko Ebazpenetan ezarritako murrizketak bete behar badituzte (dekretu horrek prebentzio-neurri espezifikoak ezartzen ditu alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz) eta SARS-CoV-2 sistemak eragindako infekzioen hedapena, baldin eta infekzio horien 5. puntuan ezarritako baldintzak betetzen badituzte. 

  • Zenbatekoak: 550€ hilean, itxiera-asteen arabera hainbanatuta. 
  • Aurkeztu beharreko dokumentuak
 -I. eranskineko eskari orria Eskuratu hemen
-II. eranskineko erantzukizunpeko adierazpena  Eskuratu hemen
-Dokumentazio osagarria:
 
A) Zinpeko erantzukizunpeko adierazpena, II. eranskinaren arabera.
 

B) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzaren arlokoak egunean dituela egiaztatzen duen dokumentazioa, legezko baliozkotasun-datarekin.

 

 

Ez da beharrezkoa izango Leartibai Garapen Agentziaren esku dagoen dokumentazioa aurkeztea.

 

Organo kudeatzaileak egoki iritzitako beste edozein agiri eskatu ahal izango du. Era berean, edozein unetan eskatu ahal izango du jatorrizko dokumentazioa entregatzeko, egiazkotasuna egiaztatzeko.

 
  • Bateraezintasunak

         Laguntza hauek bateragarriak dira helburu beragatik emandako beste edozein laguntzarekin. 

 

  • Eskariak egiteko moduak:  

 

  Emailez: leartibai@leartibai.com

 

Presentzialki bulegoetan: 9.00-13.00 

 *) Leartibai Garapen Agentziako bulegoetan:

 

-Lekeition: Aranatar Sabin, 14, behea

 

-Markina-Xemeinen: Xemein etorbidea 12, behea (Lea-Artibai Berrikuntza Guneko eraikina)

 

-Ondarroan: Kanttoipe z/g

 

  •   Eskari Epea: urtarrilaren 20tik, alarma egoera amaitu arte (maiatzak 9a)