Hipoteka zorraren atzerapena

Ohiko etxebizitza eta jarduera ekonomikoa egiten den lokala/bulegoaren  hipoteka-zorraren atzerapena

8/2020 Legegintzako Errege Dekretuak araututako hipoteka-zorraren luzapena, hasiera batean pertsona fisikoen ohiko etxebizitzarako aurreikusitakoa, autonomoei, enpresaburuei eta profesionalei ere hedatzen zaie, jarduera ekonomikoari atxikitako higiezinei dagokienez, hala nola jarduera ekonomikoa garatzen den lokalari edo bulegoari dagokionez.

Neurria aplikatuko da hipoteka-zorduna, enpresaburua edo profesionala ahultasun ekonomikoko egoeran dagoenean: diru-sarreretan funtsezko galera duenean edo fakturazioan nabarmen behera egiten duenean (gutxienez% 40); haren diru-sarrerek, oro har, ez dutenean gainditzen IPREMen hirukoitza; eta hipoteka-kuotaren proportzio jakin bat gertatzen denean diru-sarrerei eta egoera ekonomikoaren aldaketa esanguratsuari dagokienez.

  • Zein da luzapenean aipatzen den hipoteka-zorra?

-Ohiko etxebizitzatik eratorritakoa

-Enpresaburuek eta profesionalek garatzen dituzten jarduera ekonomikoari atxikitako higiezinak

-Alokairuko etxebizitza ezohikoak, jabeak errenta jasotzeari utzi badio alarma-egoeran edo amaitu eta hurrengo hilabetera arte.

  • Nola eskatzen da luzapena?

Edozein zordun, hipotekaduna izan zein ez, kaltebera bada, 11/2020 Legegintzako Errege Dekretu hau indarrean jartzen den egunean, hau da, 2020ko apirilaren 2an, indarrean zegoen mailegu edo kredituaren ondoriozko kontratu-betebeharrak aldi baterako eteteko eska dezake.

  • Ohiko etxebizitzaren hipoteka

Hipoteka-zorren atzerapena, baldintza hauekin:

-Mailegua ohiko etxebizitza erosteko izan behar da, ez negoziokoa.

-Hipoteka-zordunak kalteberatasun-egoeran egon behar du, hau da:

O Langabezian geratzea edo, enpresaburua edo profesionala izanez gero, diru-sarrerak nabarmen galtzea edo salmentak nabarmen jaistea (gutxienez% 40).

O Familia-unitatearen diru-sarrera guztiek, eskaera egin aurreko hilabetean, ez gainditzea Ondorio Anitzeko Errentaren Adierazle Publikoa (IPREM) halako hiru, gehi 0,1 ardurapeko seme-alaba bakoitzeko (0,15 guraso bakarreko familietan), gehi 0,1 65 urtetik gorako seme-alaba bakoitzeko. Muga IPREM x 4ra igotzen da desgaituak badaude, eta IPREM x 5era desgaitasun larria badago. Gaur egun, hileko IPREMa 537,84 €da, hau da, familia-unitatearen diru-sarreren muga orokorra hilean 1.613,52 euro da, gehi 53,78 seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako kide bakoitzeko.

O Hipoteka-kuota gehi oinarrizko gastuak eta hornidurak familia-unitatearen diru-sarrera garbien% 35 edo gehiago izatea.

O Osasun-larrialdiaren ondorioz, hipoteka-zamak familia-errentaren gainean dakarren ahalegina gutxienez 1,3 aldiz biderkatu izana.

Baldintza guztiak betetzen badira, ez da ordaindu beharrik izango ez amortizaziorik ez interesik, eta ez da interes berririk sortuko atzerapen horrengatik. 

Eskaera-aldia: irekia (kreditu-erakundearen beraren bidez izapidetzea)