Laguntzak

1. AUTONOMOEN JARDUERA ETETEA

Egoera honetan dauden autonomoak Gizarte Segurantzara ordainketak egiteaz salbuetsita egongo dira. Gainera, beraien oinarri zergagarriaren %70eko prestazioa jasoko dute, hau da, 661€ko zenbatekoa jasoko dute, gutxienez, beraien negozioa itxi edo fakturazioan %75eko jaitsiera izan duten autonomoek.

Garrantzitsua: jarduera uzteagatiko ezohiko prestazioaren kudeaketa langile autonomoak atxikitze-agiria formalizatutako mutuari dagokio, dagokion eranskina sinatuta. Gainera, prestazioa eskatzeko epea hilabetekoa da, indarrean sartzen denetik; martxoaren 14an, beraz, apirilaren 14an amaituko da*

Eskaera egiteko epea zabalik: mutualitatearen bidezko kudeaketa

Informazio gehiago

 

2. ERTE

ABEE: Enplegu Erregulazioko Espedienteak COVID-19 egoeragatik (ERTE)

COVID-19ren ondoriozko jarduera-galerak ezinbesteko ondoriotzat hartuko dira kontratuak eteteko edo lanaldia murrizteko. Enplegua erregulatzeko prozedurak izapidetzeko epeak arindu egiten dira, bai ezinbesteko arrazoiengatik, bai ekonomia-, teknika-, antolamendu- edo ekoizpen-arrazoiengatik. Ezinbesteko kasuetan, enpresak Gizarte Segurantzari egindako ekarpenaren% 75 ordaintzetik salbuesten dira, eta salbuespen hori kuotaren% 100era iristen da 50 langile baino gutxiagoko enpresak direnean, baldin eta enpleguari eusteko konpromisoa hartzen badute.

Eskaera epea zabalik

Informazio gehiago

 

3. LANBIDE

Lanbidek autonomoentzako eta banakako enpresaburuentzako laguntza-lerro berria irekiko du


Lerro honek diruz lagunduko ditu Gizarte Segurantzako kotizazio-gastuak eta alokairu-errentak, gehienez 3.000 euro pertsonako. Banakako enpresaburuek eta autonomoek negozioak aldi baterako ixteak eragindako galera ekonomiko zuzenari aurre egiteko laguntzak dira, COVID-19ren hedapenak sortutako alarma-egoeraren ondorioz.

Eskabide epea ez dago irekita oraindik

Informazio gehiago

 

4. FINANTZAKETA

4.1. Eusko Jaurlaritza-Elkargi

500 milioi euroko premiazko finantzaketa-lerroa ETEentzat eta autonomoentzat,% 0ko interesean

Eusko Jaurlaritzak eta Elkargik, Finantzen Euskal Institutuaren bidez, zuzeneko maileguetan finantzatzeko premiazko lerro bat aktibatzen dute, euskal enpresa txiki eta ertainen, mikroenpresen, autonomoen eta saltokien altxortegia kolapsatu ez dadin.

Eskaera egiteko epea: irekita

Informazio gehiago


4.2. Espainiako Gobernua-ICO lineak

  • Turismo-sektorearentza, COVID-19aren ondorioei aurre egiteko/Thomas Cook
  • Sektore guztientzat (aurrerapena)

Eskaera epea zabalik: kreditu erakundeen bitartez

Informazio gehiago

 

5. HIPOTEKA-ZORRAREN ATZERAPENA (AUTONOMOENTZAT)

Hipoteka-zorren moratoria, baldintza hauekin:

  • Mailegua ohiko etxebizitza erosteko izan behar da, ez negoziokoa.
  • Hipoteka-zordunak kalteberatasun-egoeran egon behar du, hau da:

O Langabezian geratzea edo, enpresaburua edo profesionala izanez gero, diru-sarrerak nabarmen galtzea edo salmentak nabarmen jaistea (gutxienez% 40).

O Familia-unitatearen diru-sarrera guztiek, eskaera egin aurreko hilabetean, ez gainditzea Ondorio Anitzeko Errentaren Adierazle Publikoa (IPREM) halako hiru, gehi 0,1 ardurapeko seme-alaba bakoitzeko (0,15 guraso bakarreko familietan), gehi 0,1 65 urtetik gorako seme-alaba bakoitzeko. Muga IPREM x 4ra igotzen da desgaituak badaude, eta IPREM x 5era desgaitasun larria badago. Gaur egun, hileko IPREMa 537,84 €da, hau da, familia-unitatearen diru-sarreren muga orokorra hilean 1.613,52 euro da, gehi 53,78 seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako kide bakoitzeko.

O Hipoteka-kuota gehi oinarrizko gastuak eta hornidurak familia-unitatearen diru-sarrera garbien% 35 edo gehiago izatea.

O Osasun-larrialdiaren ondorioz, hipoteka-zamak familia-errentaren gainean dakarren ahalegina gutxienez 1,3 aldiz biderkatu izana.

Baldintza guztiak betetzen badira, ez da ordaindu beharrik izango ez amortizaziorik ez interesik, eta ez da interes berririk sortuko atzerapen horrengatik. 

Eskaera-aldia: irekia (kreditu-erakundearen beraren bidez izapidetzea)

Epea: 17/03 Lege Dekretua indarrean sartu eta 15 egun igaro baino lehen