EAEko gaueko aisialdiko establezimenduen titularrei zuzendutako laguntza-programa

ONURADUNAK 

Gaueko aisialdiko establezimendutzat hartzen dira Jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren legea garatzeko erregelamendua onartzen duen otsailaren 5eko 17/2019 Dekretuaren 32.2 artikuluko III. taldean sailkatutako pubak eta taberna bereziak eta IV. taldean sailkatutako dantzarako eta dibertsiorako establezimenduak, horien EJSN kodea edo EJZren epigrafea hurrengo apartatuan adierazitakoarekin bat badatoz eta ixteko ordutegiak honako hauek badira, betiere:

a) III. taldea: ixteko ordua, 02:30ean.
– Pubak eta taberna bereziak.
 
b) IV. taldea: itxiera-ordua, 04:30ean.
– Dantzarako eta dibertsiorako establezimenduak.
 
Laguntzaren zenbatekoa
 
a) III. taldeko establezimenduak. Pubak eta taberna bereziak; itxiera-ordua, 02:30ean.
 
– 10 langile baino gutxiago: 10.000 euroko laguntza.
– 10 langile edo gehiago: 15.000 euroko laguntza.
 
b) IV. taldeko establezimenduak. Dantzarako eta dibertsiorako establezimenduak; itxiera-ordua,
04:30ean.
 
– 10 langile baino gutxiago: 15.000 euroko laguntza.
– 10 langile edo gehiago: 35.000 euroko laguntza.
 
Dekretua: HEMEN
 
Laburpena: HEMEN

Eskabideak aurkezteko epea: urriaren 6a.

 

Laguntzaren edukiari buruzko kontsultak:

  • Telefonoa: 945062130

  • Posta elektronikoa: ayudas_gauost@euskadi.eus

  • Informazioa gehiago: euskadi.eus