Baliabideak

1. TELELANA

SPRI-Eusko Jaurlaritza: Telelana autonomoetan eta ETEetan berehala ezartzeko eta aholkularitza emateko zerbitzua

Zerbitzu hori doakoa izango da, eta autonomoentzako eta enpresentzako aholkularitza-esperientzia handia duen teknologia-aholkulari talde batek emango du modu telematikoan. Horri esker, enpresan tresna teknologikoak modu eraginkorrean ezartzeko eta erabiltzeko moduari buruzko balio-ezagutza izango du, telelana bermeekin eta segurtasunarekin ezartzea lortzeko.

Informazio gehiago

 

 2. LANALDIAREN EGOKITZAPENA ETA MURRIZKETA

  •  Ezkontidearekiko edo izatezko bikotekidearekiko zaintza-betebeharrak egiaztatzen dituzten besteren konturako langileek, bai eta langilearen bigarren mailarainoko odol-ahaidetasunezko ahaideek ere, eskubidea izango dute lanaldia egokitzeko (lehenengo aukera izan beharko litzateke) eta/edo lanaldia murrizteko (kasu honetan, soldata murriztuta), baldin eta COVID-19rekin lotutako salbuespenezko inguruabarrak gertatzen badira (senideek zaintza pertsonala behar dutelako). Eta zuzenean adinagatik, gaixotasunagatik edo desgaitasunagatik, ikastetxeak ixteagatik edo beste.
  • Kasuistika oso zabala izan daiteke, baina arauak eskatzen du enpresarekin akordioa bilatzea, eta justifikatua, zentzuzkoa eta proportzionatua izatea.